Bij de bouw van vrijwel elke website, webshop of - in mindere mate - webapplicatie maken we gebruik van één of meerdere plugins of andere stukken software gebouwd door derden. Soms zijn deze plugins/software betalend en dan spreken we over een licentie. Meestal gaat het dan over een jaarlijks terugkerende kost die ervoor zorgt dat je enerzijds de plugin kan gebruiken en anderzijds dat je de updates voor deze plugin kan blijven installeren.

Let’s have a chat!

Je hebt een vraag voor ons?
Of misschien heb je een project waar we mee kunnen helpen?
Laten we dan eens een klapke doen!